• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Bursa Genetik Tanı Merkezi, Bursa’nın ilk Genetik Tanı Merkezi olarak 2001 yılında kurulmuştur. 1997 yılından itibaren Bursa’da genetik danışmanlık ve prenatal tanı uygulamalarını gerçekleştirmiş olan bir ekibe sahiptir.

Anne adayları müjde! Sadece kolunuzdan kan vererek de (NIPT,noninvazif prenatal test, maternal serumda fetal DNA analizi) anne karnındaki bebeğinizin sağlığı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Genetik test sonuçları hasta ile birlikte çocuklarını, kardeşlerini, akrabalarını ve planlayacakları gebeklikleri ilgilendirmektedir. Genetik test sonuçları normal olsa bile mutlaka genetik danışma ile birlikte hastaya sunulmaktadır.
Tüm genetik testler, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezlerinde yapılmalı ve raporlar hastalara Genetik Danışma eşliğinde sunulmalıdır.

Tekrarlayan gebelik kaybı olan, anomalili doğum öyküsü olan veya çocuk sahibi olamayan çiftler, yeni bir gebelik planından önce genetik testleri yaptırmalıdır.


Genetik Danışmanlık

Title Here

Genetik bir hastalığı olan veya genetik bir hastalık riski bulunan kişilere ve bu kişilerin akrabalarına hastalığın kesin tanısı, hastalığın seyri, sonraki gebeliklerdeki tekrarlama riski...

Devamı →

Sitogenetik Testler

Title Here

Periferik kandan kromozom analizi
Amniyon sıvısından kromozom
CVS materyalinden kromozom analizi
Abortus materyalinden kromozom analizi...

Devamı →

Moleküler Genetik Testler

Title Here

Bir çok tek gen hastalığında, moleküler genetik testler ile hasta veya taşıyıcı birey saptanabilmektedir. Mutasyonun saptandığı durumlarda prenatal tanı planlanabilmektedir.

Devamı →

Nonİnvazif Prenatal Test-NIPT

Title Here

2012 yılında maternal serumdan elde edilen fetal DNA analizi ile prenatal (doğum-öncesi) testler yapılmaya başlanmıştır. 10.gebelik haftasından itibaren annenin kolundan kan alınması yeterlidir.

Devamı →